Heule Verkeersveilig: een schooljaar vol verkeersactiviteiten!

Onze school engageert zich in de werkgroep Verkeer. De ouderraden, directies en leerkrachten van alle Heulse scholen (Athena, VBS Spes Nostra, Spes Nostra Heule, Basisschool De Dobbelsteen en MPI Zonnebloem), werken er samen rond verkeersveiligheid en hebben dit schooljaar heel wat in petto! We plannen heel wat activiteiten waarbij we werken aan een veilige schoolomgeving en een betere verkeerskennis bij de leerlingen.

Op donderdag 4 mei 2017 is er dan het hoogtepunt van het jaar: alle scholen samen organiseren die dag activiteiten en workshops op en rond het Lagaeplein. Je hoort er zeker nog van!