Inschrijvingen

Je staat samen met je ouders binnenkort voor een heel belangrijke keuze. Spes Nostra Heule is een jonge, dynamische school met een gemotiveerd team van leraren, opvoeders en directieleden. Wij bieden onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan met daarnaast de nodige ruimte om zich als jongere te ontplooien tot een rijk mens. In ons opvoedingsproject staan communicatie, inspraak en wederzijds respect centraal.

Opendeur

We houden opendeur op de eerste vrijdag (van 17 tot 20.30 uur) en zondag (van 14 tot 16 uur) na de paasvakantie.  Heb je deze momenten gemist dan kan je tijdens de zomervakantie inschrijven of tijdens de schooluren.

Inschrijven tijdens de zomervakantie

De eerste twee weken van juli van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur.
De laatste twee weken van augustus van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur.

Download hier de schoolbrochure.
Bekijk hier de lessentabellen.

Welke documenten heb je nodig bij een inschrijving?

  • Baso-fiche (6de leerjaar, indien beschikbaar)
  • Getuigschrift basisonderwijs (enkel na 30 juni, kopie of origineel)
  • Laatste jaarrapport en eventueel advies (niet voor 6de leerjaar)
  • Zorgvraagfiche
  • Gemotiveerd verslag leerstoornis en eventuele begeleidingsplannen / zorgafspraken uit de vorige school (indien van toepassing)
  • Identiteitskaart of kopie ervan