Kledingcontainer op school

Op school staat er een rode kledingcontainer van Wereldmissiehulp (WMH). Wereldmissiehulp (WMH) is een christelijk geïnspireerde vzw die via de ondersteuning van tal van ontwikkelingsprojecten de leefomstandigheden van mensen in het Zuiden wil verbeteren.

De projecten die Wereldmissiehulp (WMH) ondersteunt hebben betrekking op:

  • onderwijs & opvoeding
  • economie, ondernemen & landbouw
  • gezondheidszorg & welzijn

WMH vindt het belangrijk dat haar projecten niet alleen de leefomstandigheden van mensen verbeteren, maar ook:

  • duurzaam zijn
  • bijdragen tot een grotere solidariteit en wederzijds respect
  • de lokale bevolking betrekken bij de werking van het project

Hoe verzamelt WMH de middelen voor het ondersteunen van deze projecten?

De middelen voor haar projectsteun haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van tweedehandskleding via haar rode kledingcontainers, waarvan er dus nu één op jullie school staat.

WMH beschikt in Vlaanderen en Brussel over een groot netwerk van containers maar heeft het steeds moeilijker om kleding in te zamelen wegens de toenemende concurrentie van "commerciële textielinzamelaars". Zij betalen aan de gemeenten waar ze staan vaak veel geld om hun container te mogelijk plaatsen, iets wat WMH als vzw maar moeilijk aankan en waardoor we het dus steeds moeilijker hebben om ons werk verder te zetten.

Wat doet WMH met al die ingezamelde kledij?

Een deel van de ingezamelde kledij verzenden we rechtstreeks naar het Zuiden in het kader van onze humanitaire projecten. De rest verkopen we, onder andere via onze WMH-shop, te Boechout. Met de opbrengst hiervan steunt WMH dan ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.

Geef je tweedehandskleding voortaan een humanitaire bestemming en help mee!

Boeit het verhaal van WMH je en wil je voortaan ook op een erg gemakkelijke manier je steentje bijdragen aan de ontwikkeling in het Zuiden? Fijn! Daar zijn we ontzettend blij en dankbaar om!

Duik geregeld eens in je kledingkast (in die van je ouders en familie mag ook!) en verzamel alle kleding en schoenen die je niet meer nodig hebt. Steek alles in een plastic zak en bind de zak goed dicht. Breng je zak met kleding mee naar school en stop hem in de rode kledingcontainer die voortaan op de speelplaats staat. Onze chauffeur komt de rode container geregeld leeg maken.