Staking 16 mei 2018

Beste ouder

De drie grote vakbonden ACV, ABVV en het ACLVB hebben beslist om op woensdag 16 mei in staking te gaan.

De directie heeft de vakbondsafvaardiging beluisterd om te weten te komen in welke mate de personeelsleden gevolg zullen geven aan de stakingsaanzegging van woensdag 16 mei. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de personeelsleden niet aanwezig zal zijn morgen. Het normale lesverloop kan hierdoor moeilijk gegarandeerd worden.

Het schoolbestuur zal evenwel de nodige maatregelen treffen opdat de leerlingen (en de niet-stakende personeelsleden) toegang zouden krijgen tot de onderwijsinstelling zodat er in opvang voor de leerlingen wordt voorzien. Aangezien de normale lesopdrachten niet kunnen vervuld worden, zal er voor de aanwezige leerlingen slechts toezicht voorzien worden door de niet-stakende personeelsleden. Het schoolbestuur heeft dus beslist om de voorziene lessen van die dag te schrappen.

Gelieve hiermee rekening te willen houden in uw beslissing om uw kind al dan niet naar school te sturen. Wij registreren de aanwezigheid van uw zoon / dochter op woensdag 16 mei in de schoolagenda.