coronavirus

Klik hier voor registratie opvang

Communicatie Corona update 1 april 2020 18.00 uur

Beste leerling
Beste ouder
Het tweede trimester loopt ten einde. Dit is de planning voor vrijdag 3 april.

Vanaf 30 uur publiceren we voor alle leerlingen het laatste weekrapport van dit trimester op Smartschool. Voor de eindevaluatie houden we enkel rekening met de punten behaald voor de Coronaperiode. Resultaten behaald tussen 16 maart en 3 april zien we als remediëring en deze punten worden dus niet opgenomen in de eindevaluatie.

Voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad en alle bso-leerlingen voorzien we ook een digitaal trimesterrapport op vrijdag 3 april (om 13.30 uur).
- Voor vakken waarvan normaal gezien een examen gepland was, zullen enkel de punten voor gespreide evaluatie van voor de Coronaperiode in rekening genomen worden.
- Voor vakken met gespreide evaluatie zonder examen (bijv. taalvakken) tellen alle evaluaties van voor de Coronaperiode mee.
Omdat er geen paasexamens plaatsvonden, hebben wij besloten nu geen klassenraden te houden. Wel krijgt elke leraar een trimester- en jaaroverzicht van alle punten per leerling. Dit stelt hem/haar in staat om te oordelen of remediëring en/of een leerling- of oudercontact wenselijk is.
Bij de feedback naast de vakken leest u onder andere of de vakleraar remediëring voorziet om eventuele tekorten bij te benen. Het is belangrijk dat deze remediëring ernstig genomen wordt en dat we merken dat de leerling daarvoor een inspanning levert.

De leerlingen van het 6de jaar aso vinden deze week het studiekeuzeadvies van de klassenraad op het weekrapport (onderaan).
Tussen 14.00 en 19.00 uur is er mogelijkheid tot leerling- en oudercontact. We pakken dit als volgt aan.

Leerlingen en ouders kunnen een bericht sturen via Smartschool naar een leraar, leerlingenbegeleider of directielid met de vraag hen op te bellen (graag telefoonnummer vermelden waarnaar gebeld kan worden) of online een gesprek te voeren. U mag in de loop van de namiddag (voor 19 uur) een reactie verwachten.
Omgekeerd kan een leraar, leerlingenbegeleider of directielid ook zelf contact opnemen met een leerling en/of ouder als hij/zij dit nodig acht.

Wat betreft de aanpak na de paasvakantie kunnen we het volgende al meegeven.
Leraren zullen overleg plegen binnen de vakgroepen om te oordelen welke leerplandoelen dit schooljaar nog best gerealiseerd worden. Het is mogelijk dat bepaalde leerstof nu door omstandigheden niet meer of onvoldoende aan bod kan komen. We focussen ons op de meest essentiële leerplandoelen in functie van de verdere schoolloopbaan. U kunt erop rekenen dat we deze denkoefening uiterst zorgvuldig en met oog voor kwaliteit en haalbaarheid zullen uitvoeren.

Voor het 1ste, 2de en 4de jaar organiseren we nog adviserende klassenraden. Wanneer en hoe is momenteel nog niet duidelijk. We wachten daarvoor nog even de verdere evolutie af. In elk geval krijgen al deze leerlingen een degelijk studiekeuzeadvies voor het einde van het schooljaar.
Voor de verdere aanpak van evaluatie (toetsen, examens) wachten we nog op richtlijnen van de overheid. Later dus meer daarover.

En dan nog enkele varia.
Goed nieuws: we mogen vanaf september de richting Humane wetenschappen in het 3de en 4de jaar aso gesubsidieerd inrichten! Ook voor Latijn-Moderne talen (3de graad aso) kregen we opnieuw groen licht. Voor de 3de graad Humane wetenschappen moeten we echter nog een jaartje geduld uitoefenen.

Je vindt de nieuwe Spesifiek in bijlage, deze keer enkele digitaal

Dan rest ons enkel om jou en je naasten ondanks de moeilijke situatie een deugddoende vakantie en een vrolijk paasfeest toe te wensen. 
Een tip Van Ligand (www.ligand.be): misschien het ideale moment om eens een praatcirkel in het gezin uit te proberen? 

Zorg goed voor jezelf en je naasten!
Het directieteam

Pieter Dhuyvetter
Frederik Tack
Heidi Denys