coronavirus

Klik hier voor registratie opvang

Communicatie Corona update  19/05/2020 11.30 uur.

Beste leerling
Beste ouder

Graag informeren we jullie over het verdere verloop van dit schooljaar.

Leerlingen 1ste, 3de en 5de jaar

Voor de leerlingen van deze jaren voorzien we, als de richtlijnen het toelaten, zeker nog enkele contactmomenten op school. Zo kan iedereen elkaar op een veilige manier nog even terugzien en terugblikken op de preteachingperiode, vanop afstand en met mondmasker weliswaar. Meer info daarover volgt.
Het afstandsonderwijs en de bijhorende ‘Corona-evaluatie’ blijft lopen tot de laatste lesdag, namelijk woensdagmiddag 24 juni. Er zijn voor deze leerlingen geen examens meer gepland dit schooljaar.

Leerlingen 2de en 4de jaar

We wachten verdere richtlijnen af om eventueel nog contactonderwijs voor deze jaren op te starten. Zodra we mogen, plannen we zeker contactmomenten op school om elkaar op een veilige manier weer te ontmoeten en terug te blikken op de preteachingperiode.
Als de leerlingen van het 2de jaar nog contactonderwijs kunnen volgen, plannen we voor de contactvakken een beperkt ‘Corona-examen’ eind juni (maandag 22/6, dinsdag 23/6 en woensdag 24/6). Het afstandsonderwijs en de bijhorende ‘Corona-evaluatie’ blijft lopen tot de laatste lesdag, namelijk vrijdag 19 juni.
Voor de leerlingen van het 4de jaar plannen we geen examens meer dit schooljaar. Het afstandsonderwijs en de bijhorende ‘Corona-evaluatie’ blijft lopen tot de laatste lesdag, namelijk woensdagmiddag 24 juni.

Leerlingen 6/7de jaar aso-tso-bso

Voor deze groep leerlingen is het contactonderwijs al even opgestart, dit in combinatie met het afstandsonderwijs voor de andere vakken. De contactmomenten op school verlopen vlot en veilig. We behouden deze aanpak tot het einde van het schooljaar.
Voor de leerlingen van 6 aso zijn er eind juni enkele mondelinge en/of schriftelijke ‘Corona-examens’ gepland voor enkele poolvakken. De examens worden afgenomen op woensdag 24/6, donderdag 25/6 en vrijdag 26/6. Schriftelijke examens vallen in de voormiddag; voor de mondelinge examens maakt de vakleraar een schema op met individuele tijdstippen. Het examenschema volgt in de loop van deze week. Deze groep leerlingen heeft les tot dinsdagmiddag 23/6. In de namiddag vallen de lessen weg om zich te kunnen voorbereiden op het eerste examen.
Voor de leerlingen van 6 tso en 6/7 bso zijn er geen examens. Deze leerlingen hebben les of geïntegreerde proef tot en met woensdag 24 juni.

Deliberaties, rapport en oudercontact

De deliberaties zijn gepland op donderdag 25/6, vrijdag 26/6 en maandag 29/6.
Voor sommige leerlingen willen we nog extra evaluatiegegevens verzamelen in functie van de deliberatie eind juni. Deze leerlingen worden op school uitgenodigd voor extra begeleiding en bijkomende evaluatie.
Alle leerlingen en ouders zullen op dinsdag 30 juni om 11 uur het digitaal rapport kunnen bekijken op Smartschool. In de namiddag (14 – 19 uur) is er mogelijkheid tot telefonisch of digitaal oudercontact. Meer info over de aanpak daarvan volgt in de loop van juni.

We maken op het rapport en op de deliberatie een duidelijk onderscheid tussen de punten verdiend voor de Coronaperiode en de punten vanaf 16 maart. We tellen die resultaten niet met elkaar op om zo heel transparant te kunnen werken. De ‘Coronapunten’ (zowel gespreide evaluatie als examens) zijn dus wel degelijk van belang en kunnen de beslissing van de klassenraad beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat iedereen zich blijft inzetten voor alle vakken tot het einde van het schooljaar.

We zullen elke leerling op de deliberatie met de grootste zorg bespreken en een eerlijk oordeel uitspreken.
Met vriendelijke groeten
De directie
Pieter Dhuyvetter, Frederik Tack, Heidi Denys