Pedagogisch project

In Spes Nostra willen we de passende wegwijzers uitzetten om onze jongeren te begeleiden tijdens hun zoektocht naar zichzelf en naar hun  toekomst. We kiezen resoluut voor extra aandacht voor wie het moeilijk heeft op welk vlak dan ook. We zorgen voor de nodige vangrails en voorkomen zo dat deze jongeren uit de bocht gaan. Indien nodig laden we hun batterij weer even op, tanken we wat benzine bij of nemen we hen mee op sleeptouw.

We willen al onze leerlingen voldoende voorbereiden om te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen en om volwaardig te kunnen participeren aan het sociaal, cultureel, religieus, politiek en economisch leven. Dit doen we door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

We willen hen een rugzak meegeven met daarin zoveel mogelijk competenties om een gelukkig mens te worden. We creëren telkens opnieuw kansen om de jongeren te laten groeien in zelfstandigheid en kritische zin en we wijzen hen op de kansen die het leven te bieden heeft. Tegelijkertijd willen we hen ook de attitude van werkkracht en doorzettingsvermogen meegeven om zelf iets te kunnen maken van hun leven.

Dit alles doen we vanuit de christelijke traditie van de Zusters van Liefde, de Congregatie die onze school gesticht heeft. Het christelijk geloof blijft een grote inspiratiebron voor ons dagelijks denken en handelen. We willen met ons onderwijs ten dienste staan van onze medemens en naastenliefde daarbij een centrale plaats geven.