Leerlingenbegeleiding

We zijn een luisterend oor voor leerlingen die daar nood aan hebben. We geven tips aan de jongeren om beter met elkaar te leren omgaan.

We ondersteunen leerlingen bij faalangst, tijdens een rouwproces of in andere moeilijke situaties.

Je kan bij ons ook terecht voor studiebegeleiding via de leerklas en we ondersteunen leerlingen met leerproblemen met handelingsplannen of zorgafspraken.