Een nieuw schoolgebouw!

In de nieuwe gebouwen heb je 15 klaslokalen, waarvan 5 vaklokalen (plastische opvoeding, techniek-stem, geschiedenis, aardrijskunde en muziek) en 3 volumes in het openleercentrum. Het grootste lokaal in dit openleercentrum doet ook dienst als refter maar wordt tijdens de lesuren gebruikt voor projectwerk, ook na de schooluren.  Vroeger moesten ouders ervoor zorgen ruimte te voorzien zodat leerlingen bij elkaar thuis groepswerk konden maken, maar nu kunnen leerlingen ook na de schooltijd afspreken om in deze ruimtes onder toezicht samen te werken.

In de nieuwe gebouwen, maar ook in meer en meer lokalen van de oudere klaslokalen beschikt de leraar over het allernieuwste materiaal.  Zo heeft ieder klaslokaal een Prowisebord  en  zijn er aansluitingen voor laptops. Zo faciliteren ook we co-teaching  en kunnen twee of meer leraars van verschillende vakken samenkomen in het openleercentrum en over de vakken heen werken. 

Het gebouw binneninTwee jaar bouwen samengevat in 3 minuten