Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad bestaat uit een groep gemotiveerde leerlingen met voldoende zin voor initiatief, verantwoordelijkheid en werklust. Per klas zijn er 2 of  meerdere kandidaten, zodat als er iemand ziek wordt, er toch nog altijd minstens één afgevaardigde per klas naar de vergaderingen en activiteiten kan komen. Alle leerlingen die niet in de leerlingenraad zetelen, kunnen hun ideeën, wensen en grieven toch kenbaar maken via de ideeënbus of via een lid van de leerlingenraad.

Elk jaar is er een leerling die voorzitter is. Hij of zij of de 'pr-verantwoordelijke' voert in gesprekken met de directie of de schoolraad het woord. Hij of zij verwoordt ook de georganiseerde activiteiten naar alle leerlingen van de school toe. Naast de voorzitter is er ook een mede-voorzitter. Hij of zij staat de voorzitter bij met raad en daad.

Er zetelen ook telkens vaste leerkrachten in de leerlingenraad. De functie van deze leerkrachten is niet zozeer het leiden van de leerlingenraad als wel het begeleiden ervan. De leerlingenraad is immers een spreekbuis voor en door de leerlingen.

Wat is de taak van de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een spreekbuis voor en door de leerlingen. Het is een zelfstandige raad die leerlingen de kans biedt hun voorstellen en wensen zelf te verwoorden en voor te bereiden naar directie, leerkrachten, ouderraad en medeleerlingen toe. De leerlingenraad is niet een gezellig onderonsje of koffiekransje en doet ook niet uitsluitend dienst als klaagmuur. Het is een groep positieve en werklustige leerlingen die inspraak hebben op bepaalde domeinen van het reilen en zeilen van het schoolleven en die activiteiten kunnen op touw zetten voor de hele schoolbevolking.

Twee keer per maand wordt er vergaderd. De datum wordt bepaald op de voorgaande vergadering, maar wordt ook telkens aangekondigd op het bord van de overdekte speelplaats en op de schermen. Het aantal vergaderingen per maand kan oplopen als er een groot evenement voor de deur staat bv. het sintfeest, de 'Dag van ...' Wie zich kandidaat stelt voor de leerlingenraad komt naar elke vergadering. Wie door ziekte verhinderd wordt, laat zich verontschuldigen.

De onderwerpen van de vergaderingen worden grotendeels bepaald door de leerlingen en door het schoolleven. Onderwerpen kunnen bijv. zijn: het functioneren van de schoolradio, de nieuwe fietsenstalling, antipestacties ...

Op het einde van het schooljaar is er een afsluitend feestje met alle leden van de leerlingenraad en de mensen met wie ze gedurende het schooljaar actief samengewerkt hebben.

Vragen?

Heb je nog vragen, wensen, opmerkingen, suggesties ... Neem contact op met een lid van de leerlingenraad.