Nieuw schoolgebouw

De Vlaamse overheid kent een subsidie toe van 2,3 miljoen euro aan Spes Nostra Heule om bijkomende capaciteit te creƫren in de school. Een centrale taskforce capaciteit beoordeelde de aanvraag als gunstig en werd geselecteerd!

De school diende een project in voor het realiseren van een nieuw schoolgebouw aan de Mellestraat. De school kreeg eerder ook al capaciteitsmiddelen waarmee een gebouw van twee bouwlagen kon gerealiseerd worden. Door de extra subsidie kan nu een volwaardig gebouw met drie bouwlagen gebouwd worden.

In het secundair onderwijs en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs konden schoolbesturen projectvoorstellen indienen. Zo konden ze inspelen op bestaande of nog te verwachten capaciteitstekorten.

De Vlaamse overheid stelde hiervoor infrastructuurmiddelen ter beschikking. In totaal ging het om een bedrag van 75 miljoen euro.