Ouderraad

Spes Nostra Heule heeft sinds vele jaren een actieve ouderraad die op verschillende manieren bijdraagt tot de goede werking van de school.

In de vergaderingen van de ouderraad worden met de directie onderwerpen besproken die de ouders aanbelangen. De ouderraad gaat ook enkele keren in debat i.v.m. pedagogische items. Alle ouders kunnen het verslag van deze vergaderingen raadplegen op de website. De belangrijkste items komen ook in de Spesfiek.

De ouderraad speelt een belangrijke rol in tal van buitenschoolse activiteiten als initiatiefnemer of als loyale medewerker.

De ouders zijn via de ouderraad vertegenwoordigd in de schoolraad.

De ouderraad is lid van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen en houdt op die manier contact met de brede ouderbeweging.

Uw inbreng in de ouderraad is niet alleen een verrijking voor het schoolleven maar ook een blijk van steun aan uw kind.

Van de school verwachten we dat ze onze zoon of dochter niet alleen schoolse kennis bijbrengt maar ook relationele vaardigheden, zelfvertrouwen, cultuur, waarden en normen. Naast directie en leraren hebben ook ouders hierin hun verantwoordelijkheid. We willen daarom graag een warme oproep doen om ons te steunen door lid te worden van de ouderraad. Wenst u actief mee te werken, dan nodigen wij u graag uit op de vijf vergaderingen.

De ouderraad kan je bereiken via Smartschool