Sport

Onze school wil fitte en gezonde leerlingen omdat we geloven in “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Om zoveel mogelijk leerlingen te laten sporten bieden wij  naast de lessen lichamelijke opvoeding extra sportkansen aan: naschoolse sportlessen, middagsport, sporten en bewegen tijdens de pauzes op het sportveld of de speelplaats, remediëringslessen voor leerlingen met problemen op sportief vlak en deelname aan sportwedstrijden.

Wij proberen zoveel mogelijk leerlingen te motiveren om aan die sportactiviteiten deel te nemen, vooral de minder sportieve leerlingen en de leerlingen die niet aangesloten zijn bij een sportclub.

Klik hier voor de sportpersoonlijkheden van dit schooljaar.