STEM

Vanaf september 2016 bieden we in het eerste jaar ook STEM aan! STEM  staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Leerlingen die sterk zijn in wiskunde en wetenschappen en uitgedaagd willen worden in techniek en ICT zullen hier aan hun trekken komen. We duiken met hen de wereld van onderzoeken en creatief denken in door hen 4 uur per week STEM aan te bieden.

Waarom kiezen we voor STEM?

We willen vanuit onze missie de toekomst mee vorm geven, want we staan als samenleving voor heel wat uitdagingen. Energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing ... Als we die uitdagingen willen aangaan, hebben we mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen. STEM-beroepen zijn dan ook de beroepen van de toekomst. Er is veel vraag naar technici, wetenschappers en onderzoekers. Er is zelfs veel meer vraag dan aanbod.

Als we in Spes Nostra klaar willen zijn voor de toekomst en willen “zeggen wat we doen”, dan moeten we ook “doen wat we zeggen”. En dan kan STEM niet ontbreken.

In de STEM-projecten (2 uur per week) zullen we de leerlingen confronteren met probleemstellingen uit hun eigen leefwereld. Ze benaderen deze problemen wetenschappelijk vanuit verschillende standpunten om zo in team tot oplossingen te komen. De leraar neemt daarbij de rol op van coach in het denkproces van de leerlingen.

Daarnaast bieden we 1 uur per week extra leerstof wiskunde aan (wiskunde plus). Dit aanbod zal de projecten ondersteunen en de leerlingen uitdagen om complexe wiskundige problemen te ontrafelen.

Een vierde STEM-uur zal gaan naar extra ICT (ICT plus). We zullen de leerlingen leren programmeren en diep onderdompelen in de wereld van de informatica. Zo verwerven ze vaardigheden die van cruciaal belang zullen zijn  op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

In september 2016 geven we dus het startschot van een STEM-traject dat in de toekomst zal uitgewerkt worden over de andere jaren heen, tot in het 6de jaar. Zo willen we de STEM-leerlingen 6 jaar lang uitdagen in wiskunde, wetenschappen, techniek en ICT en bereiden we hen voor op sterk wiskundig-wetenschappelijke aso-studierichtingen in de 2de en 3de graad en op knelpuntberoepen in de toekomst.