Verkeer en veiligheid

Onze school maakt bewust tijd vrij om over alle leerjaren heen voldoende aandacht te besteden aan verkeers- en mobiliteitseducatie door middel van lesoverstijgende verkeers- en mobiliteitsacties die we in een leerlijn plaatsten.

Daarenboven voorzien verschillende vakleraren lesonderwerpen en plannen vakoverschrijdende initiatieven die de leerlingen uitnodigen om kritisch na te denken over verkeersgebonden thema’s.

We hopen op die manier een attitudewijziging bij de jongere te kunnen bevorderen.